CHUYÊN MỤCÔng: Nguyễn Ngọc Hùng.

- Chức vụ:Giám đốc
- Điện thoại cố định: 0269.3500325
- Điện thoại di động: 091342376 hoặc 0935182222
- Email: hungnn.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Lê Thị Thu Hương.

- Chức vụ:Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:  huongltt.stttt@gialai.gov.vn

Ông: Đặng Quang Khanh.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định: 0269.3500678
- Điện thoại di động: 0904422662
- Email:  khanhdq.stttt@gialai.gov.vn

sep-(2).png