CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1147/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Mobifone tỉnh Gia Lai - Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 7 07/07/2023
554/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực bưu chính đối với Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Gia Lai 07/04/2023
555/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực bưu chính đối với Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm – Chi nhánh Gia Lai 07/04/2023
541/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực bưu chính đối với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhất Tín - Chi nhánh Gia Lai. 05/04/2023
530/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực bưu chính đối với Bưu điện tỉnh Gia Lai, bưu điện thành phố Pleiku và bưu điện các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang, Đak Pơ 04/04/2023
532/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực bưu chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh - Chi nhánh Gia Lai 04/04/2023
148/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Công tác pháp chế; công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 27/12/2022
3045/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Công tác pháp chế; công tác xây dựng VBQPPL năm 2023 của tỉnh Gia Lai 26/12/2022
1348/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực viễn thông 05/09/2022
592/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra bưu chính 19/04/2022