CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp
Default news teaser image
Miễn phí các cuộc gọi đến số 113, 114, 115
Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được miễn phí.

Default news teaser image
Truyền thông sâu rộng tới người lao động sứ mệnh chuyển đổi số
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Phan Tâm yêu cầu Công đoàn Ngành phải ý thức sâu sắc và truyền thông sâu rộng tới mọi cán bộ, người lao động trong toàn Ngành hiểu rõ về sứ mệnh của...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >|