CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Chuyển đổi số > Văn bản chỉ đạo
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04-NQ/TU Tỉnh ủy Gia Lai Nghị Quyết Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai 20/01/2022