CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Mua sắm công
Default news teaser image
Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 30/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu công khai bổ sung kinh phí năm 2020

Default news teaser image
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 223/QĐ-STTTT ngày 29/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu công khai giảm dự toán KP CCTL năm 2020

Default news teaser image
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 26/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 củaVăn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Biểu công khai giảm dự toán năm 2020

Default news teaser image
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu dự toán chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020


Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai
Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Kèm theo biểu dự toán ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020)

 |<  < 1 2 3  >  >|