CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thanh tra
Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai: tăng cường công t...
Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động in ấn, xuất bản trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-STTTT ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch hoạt động, kiểm tra năm 2019 của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai. Trong năm, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai (Đội Liên ngành) đã tổ chức 02 đợt kiểm tra lĩnh vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa và các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Kông Chro, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Krông Pa, Phú Thiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN LẬU
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN LẬU
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-STTTT ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2019 của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm tại thành phố Pleiku và các huyện Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai.
 

Default news teaser image
Đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước
Trong những năm gần đây, xu hướng hội nhập về công nghệ thông tin, thông tin điện tử ở Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, các hình thức, loại hình thông tin điện tử đến công chúng  phong phú, đa dạng, như: Trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội .... đã góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn cho mọi tầng lớp nhân dân. Thông tin về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... được cập nhập nhanh chóng, liện tục, thuận tiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Default news teaser image
Kết quả hoạt động kiểm tra đợt I của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai
Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2014 đã được ban hành, đồng thời đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 diễn ra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, kịp thời thu giữ, xử lý các dạng tài liệu, xuất bản phẩm photocopy thu nhỏ phục vụ cho mục đích, hành vi vi phạm quy chế thi, từ ngày 27/5/2014 đến ngày 18/7/2014


Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Đối thoại trực tiếp với công dân giải q...
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài
(GLO)- Sáng 4-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã chủ trì buổi đối thoại trực tiếp về các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của ông Trần Văn Giáo (thị xã Ayun Pa). 


Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin và truyền thông ...
Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin và truyền thông từ lời dạy của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, sinh thời, người luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực công tác trong hoạt động của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra. Ngay sau khi thành lập đất nước năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.