CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
Default news teaser image
Chính thức đưa vào triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.
Sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nhân sự  cần thiết, ngày 17/5/2021, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai đã chính thức đưa vào...

Default news teaser image
Thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.
Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở TT&TT thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận và chuyển xử lý các nội...

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.
Ngày 16/11/2020, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã  ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.
 


Default news teaser image
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.
Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai, theo...

Default news teaser image
Đưa vào triển khai chính thức Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.
 Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đưa vào triển khai chính thức Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai