CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai > Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Ngày đăng bài: 31/05/2021
Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai, theo đó quy định công tác phối hợp quản lý, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.
Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai, theo đó quy định công tác phối hợp quản lý, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai. Chi tiết tại File đính kèm.