CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai lần thứ XI - năm 2021 04/03/2021
562/TLLHPTTH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Thể lệ Thể lệ Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai lần thứ XI - năm 2021 19/04/2021
0 Sở Thông tin và Truyền thông Danh sách Danh sách Cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 05/05/2021
53/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 04/06/2021
152/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - năm 2021 22/12/2020
53/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 152/KH-STTTT ngày 22/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021 04/01/2021
48/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bƣu chính - năm 2021 26/03/2021
359/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động hội 15/03/2021
125/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 30/01/2021
126/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 30/01/2021