CHUYÊN MỤC

NỘI DUNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
Tải về tại đây, slide.

DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO: Tải tại mục Văn bản