CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 7 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Nộp hồ sơ
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Cấp giấy phép Bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính 
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt dộng bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông  Bưu chính