CHUYÊN MỤCCông nghệ thông tin

1. Chức năng:
  Phòng Công nghệ thông tin tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động về công nghệ thông tin (CNTT), điện tử (bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số) và dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh.2. Thông tin liên hệ:

Ông: Phan Đình Hiếu.

- Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ thông tin
- Điện thoại cố định: 02693.719653
- Điện thoại di động: 0935076079
- Email:hieupd.stttt@gialai.gov.vn