CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn

Ông: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông
- Điện thoại cố định: 0269.2210709
- Điện thoại di động: 0935039479
- Email:minhnv.stttt@gialai.gov.vn

Ông: Phan Đình Hiếu.

- Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ thông tin
- Điện thoại cố định: 02693.719653
- Điện thoại di động: 0935076079
- Email:hieupd.stttt@gialai.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Thanh Thủy.

- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Điện thoại cố định: 0269.3871622 
- Điện thoại di động: 0983638129
- Email:thuynt.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Lê Vân Anh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Điện thoại cố định: 02693.715290
- Điện thoại di động: 0931182079
- Email: anhlv.stttt@gialai.gov.vn

 

Ông: Lê Đức Tuyên.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 0269.3717569
- Điện thoại di động: 0931647779
- Email: tuyenld.stttt@gialai.gov.vn