CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
444/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v kiểm tra hệ thống họp trực tuyến giữa các thành viên UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 07/04/2020
415/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 415/STTTT-CNTT ngày 01/4/2020 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa qua mạng Internet để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 01/04/2020
Kèm theo CV 09/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai./. 03/01/2020
1497/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số1497/STTTT-CNTT ngày 20/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 20/11/2019
1252/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức đánh giá mức độ Chính quyền điện tử năm 2019 04/10/2019
1222/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp thu thập, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS các ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai 30/09/2019
555/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v cung cấp thông tin việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội./. 04/05/2019
01/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy chế Hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai 01/04/2019
DTC Sở Thông tin và Truyền thông Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo đăng ký đầu tư công 2021-2025 01/04/2019
249/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp báo cáo việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị 04/03/2019