CHUYÊN MỤCTrang chủ > Thư viện > Tài liệu
Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm...
Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022
Ngày 19/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 99/STTTT-CNTT về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022. Nhằm cung cấp...

Default news teaser image
Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
Ngày 30/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 836/STTTT-CNTT về việc cung cấp số liệu đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021. Nhằm cung cấp đầy đủ số...