CHUYÊN MỤCTrang chủ > Thư viện > Tài liệu
Default news teaser image
Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
Ngày 30/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 836/STTTT-CNTT về việc cung cấp số liệu đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021. Nhằm cung cấp đầy đủ số...