CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu Hội nghị tập huấn QLNN về TT&TT 2019
2-(1).jpg

Nội dung tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin.

1. Tải nội dung Bài tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin tại đây.
2. Tải các văn bản quan trọng về lĩnh vực Công nghê...

Nội dung tập huấn Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

1. Tải nội dung Bài tập huấn Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Nội dung tập huấn về lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông.

Tải nội dung tập huấn về lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông tại đây