CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu Hội nghị tập huấn QLNN về TT&TT 2019 > Lĩnh vực Công nghệ thông tin > Nội dung tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Nội dung tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Ngày đăng bài: 24/07/2019
1. Tải nội dung Bài tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin tại đây.
2. Tải các văn bản quan trọng về lĩnh vực Công nghệ thông tin tại đây./.