CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
950/2009/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Quyết định V/v phê chuẩn Công ước của LHQ về chống tham nhũng 30/06/2009
10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 20/11/2018
101/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2017 20/01/2019