CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Nghị định 91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017
09/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 29/06/2018
15/CT-TTg Thủ tướng chính phủ Chỉ Thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 22/04/2012
28/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đổi với cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2018
39/2013/QH13 Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 16/11/2013
107/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng VHTT thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 10/03/2016
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
01/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 05/03/2019
239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định “về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020”. 01/03/2019