CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
91/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 13/12/2021
1/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 11/01/2021
44/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
46/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
47/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
39/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
32/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 11/04/2020
33/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 11/04/2020