CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
19/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 09/12/2017
97/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
07/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia
10/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm
17/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 05/10/2018
06/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD" 05/09/2018
05/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" 05/09/2018
04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/08/2018