CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 23/11/2017
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
70/CBĐTW-CSNV Cục Bưu điện Trung ương Công văn Khảo sát hiên trạng hệ thống truyền hình hội nghị 22/01/2019
1951/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt phương án kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2019./. 21/11/2018
18/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. 20/12/2018
27/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 20/10/2017
25/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” 15/09/2020
17/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz 14/12/2018
11/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020
7/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 13/04/2020