CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
207/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định 207/QĐ-BTTTT ngày 3/3/2014 về việc Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
210/2013/TTLT-BTC-TXD-BTTTT Bộ TTTT- Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
23/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
17 /2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
07/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
2201/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
77/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
90/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 về chống thư rác
08/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư 08/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông