CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
04/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
01/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
23/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
22/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
18 /2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
212/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 212/BTTTT-KHCN ngày 20/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam