CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/HĐPHPBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020 12/06/2020
2898/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các chủ trang tại và Hội viên Hội Nông dân trên đại bàn tỉnh năm 2019 18/12/2019
2436/UBND-CNXD UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai kiểm tra, xử lý việc chuyển QSD đất không đúng qui định các dự án nhà ở sai phép, không phép 31/10/2019
139/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Thông báo Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 - năm 2019 30/10/2019
2413/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn Về việc thay đổi thời gian tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019 tỉnh Gia Lai 29/10/2019
2361/SNNPTNT-CCTL Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai Công văn Tăng cường Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về PCTT 06/12/2018
01-QĐi/TU Tỉnh ủy Gia Lai Quy định Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 14/06/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 30/05/2018
2161/SGDĐT-GDTX&GDCN Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Công văn Về việc hướng dẫn xác định giá trị tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh 24/11/2016