CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Phòng, chống tham nhũng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
592/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo công tác PCTN năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 23/12/2020
950/2009/QĐ-CTN Chủ tịch nước Quyết định Quyết định V/v phê chuẩn Công ước của LHQ về chống tham nhũng 30/06/2009
08/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 10/01/2020
3003/KH-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về kế hoạch công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 31/12/2019
348/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo công tác PCTN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 27/12/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 20/11/2018
101/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2017 20/01/2019
247/TTr-PCTN Thanh tra tỉnh Gia Lai Công văn Phổ biến một số nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 05/06/2019