CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án

Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.

1. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị lập Thuyết...

Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI.

NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và...

Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.

1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai –...

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số..

- Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
- Địa điểm:  tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...

GÓI THẦU: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ” THUỘC HẠNG MỤC: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”.

Gói thầu: "Mua sắm đầu thu truyền hình số"

Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020..

1. Tên dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020.
Gói thầu: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã
2. Cơ quan tổ chức xây...

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động..

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 

Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 

Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

1. Tên Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Chủ đầu tư dự án...

Nhiệm vụ: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử..

Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã..

1. Tên Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019.

          1. Tên nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019.
          2. Tên hạng mục: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Hội nghị...

Nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018.
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ1.355.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|