CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2014.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2014

Dự án bổ sung các trang thiết bị tin học .

Dự án : Đầu tư, bổ sung các trang thiết bị tin học tại và Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai, các phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã , thành phố

Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống hội nghị qua truyền hình.

Tên Công trình: Xây dựng hệ thống hội nghị qua truyền hình.

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|