CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
592/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo công tác PCTN năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 23/12/2020
08/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 10/01/2020
3003/KH-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về kế hoạch công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 31/12/2019
348/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo công tác PCTN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 27/12/2019
247/TTr-PCTN Thanh tra tỉnh Gia Lai Công văn Phổ biến một số nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 05/06/2019
334/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/02/2019
01/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 10/01/2019
2947/KH-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 28/12/2018
2947/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 28/12/2018