CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử hình thành và phát triển
Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI – 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2005 – 2015)
 
Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở
     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc mở cửa thị trường bưu chính, viễn thông, xóa bỏ độc quyền để tăng tốc phát triển; cùng với sự phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đã đặt ra yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nước cả về cơ chế và tổ chức, tách công tác quản lý nhà nước ra khỏi công tác quản lý sản xuất kinh doanh; ngày 25/02/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2004/NĐ-CP về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LAI – 05 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
     Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập tại Quyết định Số: 127/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Gia Lai (trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông thành lập ngày 10/01/2005 và chính thức ra mắt hoạt động vào ngày 25/10/ 2005) có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Là ngành đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực chính là bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, internet, tần số vô tuyến điện, điện tử, báo chí và xuất bản. Đây là một mảng quản lý rộng, vừa mang tính kinh tế, xã hội, vừa liên quan mật thiết đến quốc phòng, an ninh; đồng thời các lĩnh vực trên (gọi tắc là TT&TT) lại là lĩnh vực mới, phát triển nhanh, có tính công nghệ cao và đa dạng, nhạy cảm nên công tác quản lý nhà nước gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội. Năm năm qua, Sở TT&TT Gia Lai đã nổ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, qua đó đã tạo được uy tín của ngành đối với xã hội.