CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Báo cáo - Thống kê > Báo cáo thống kê
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2019 07/02/2020
07/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo tổng kết ngành TT&TT năm 2019, Kế hoạch năm 2020 14/01/2020
24/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2018 01/02/2019