CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành
Tổng cộng có: 13 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Nộp hồ sơ
Cấp lại giấy phép hoạt đông in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Xuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Xuất bản, in và phát hành
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
 Xuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Báo chí - Xuất bảnXuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Xuất bản, in và phát hành
Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông  Xuất bản, in và phát hành
Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in và phát hành