CHUYÊN MỤCBưu chính-Viễn Thông

1. Chức năng:
Phòng Bưu chính - Viễn thông tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh.
 

2. Thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông
- Điện thoại cố định: 0269.2210709
- Điện thoại di động: 0935039479
- Email:minhnv.stttt@gialai.gov.vn