Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp...
11/11/2022
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào...
09/11/2022
THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2-môn nghiệp vụ chuyên...
08/11/2022
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh phòng thi và số báo danh...
13/10/2022
V/v phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức...
06/10/2022
THÔNG BÁO: Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến...
04/10/2022
KẾ HOẠCH tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở TT&TT
30/09/2022
Gia Lai tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số...
23/09/2022
1  2 3 4 5...