CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 11/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Kèm theo biểu công khai bổ sung dự toán năm 2021

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 07/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai " Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2021-KP ATGT

Default news teaser image
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 23/4/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
- Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2021-KP bầu cử đợt 2

Default news teaser image
55/QĐ-STTTT 05/4/2021 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Quyết định số 55/QĐ-STTTT ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Default news teaser image
Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai h
Quyết định số 47/QĐ-STTTT ngày 26/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
- Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2021

Default news teaser image
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/01/2021 "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu công khai bổ sung dự toán 2021

 |<  < 1 2 3 4 5  >  >|