CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán...

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai
Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự...

Default news teaser image
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai
Quyết định số 225/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai dự toán...

Default news teaser image
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
 

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >|