CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định 178/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm...

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 167/QĐ-STTTT ngày 29/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >|