CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
161/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 161/QĐ-STTTT ngày 28/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý giao việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/09/2017
475/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giao việc
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 của Sở TT&TT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
660/STTTT-CNTT Sở Thông tin và truyền thông Công văn Công văn số 660/STTTT-CNTT ngày 05/8/2016 V/v tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin 05/08/2016
715/STTTT-CNTT Sở Thông tin và truyền thông Công văn Công văn số 715/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ngày 12/12/2014 V/v xây dụng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP. (Có Hướng dẫn kèm theo).
132/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
29/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về quy định chế độ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai 24/12/2010