CHUYÊN MỤCÔng: Phan Đình Hiếu.

- Chức vụ: Trưởng phòng CNTT
- Điện thoại cố định: 02693.719653
- Điện thoại di động: 0935076079
- Email:hieupd.stttt@gialai.gov.vn