CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
45/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
09/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 13/01/2021
08/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 – 2025 12/01/2021
160-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) 03/12/2020
1711/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Gia Lai 11/12/2020
260/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 11/12/2020
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Danh mục Kế hoạch thanh tra năm 2021 11/12/2020
1592/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.
241/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ Ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 06/11/2020
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công văn Cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai