CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng bài: 30/12/2022
Kế hoạch số 151/KH-STTTT ngày 30/12/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023
Các tin khác

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người được giao... (22/02/2023)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (22/02/2023)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (14/02/2023)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023 (30/12/2022)

V/v phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (06/10/2022)

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí kế toán của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (05/08/2022)

Kế Hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 (29/12/2021)

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (02/07/2020)

Miễn phí các cuộc gọi đến số 113, 114, 115 (24/02/2020)

Truyền thông sâu rộng tới người lao động sứ mệnh chuyển đổi số (09/01/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|