CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
243/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 28/12/2018
224/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 30/11/2018
Danh mục kèm theo QĐ 224 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Kế hoạch thanh tra năm 2019 30/11/2018
07/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 10/01/2017
28/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Dự thảo quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
81/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Quyết định số 81/QĐ-STTTT ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
59-QĐ/CB.STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định V/v ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
75/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai