CHUYÊN MỤCÔng: Nguyễn Ngọc Hùng.

- Chức vụ:Giám đốc
- Điện thoại cố định: 0269.3500325
- Điện thoại di động: 091342376 hoặc 0935182222
- Email: hungnn.stttt@gialai.gov.vn

Chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động và công tác của Sở TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được cấp trên giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ; tài chính; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; công tác pháp chế, văn phòng, hành chính, văn thư lưu trữ; công tác đối ngoại, hợp tác; quốc phòng - an ninh; hoạt động báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản (bao gồm xuất bản; in; phát hành); quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ; thông tin đối ngoại, thông tin ở cơ sở. Trực tiếp theo dõi, lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; giữ mối quan hệ với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.