CHUYÊN MỤCBà: Lê Thị Thu Hương.

- Chức vụ:Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:  huongltt.stttt@gialai.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; hạ tầng bưu chính viễn thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lịch sử truyền thống ngành. Theo dõi và tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở TT&TT.

Trực tiếp theo dõi, lãnh đạo: Phòng Bưu chính - Viễn thông; các hội, đoàn thể, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện. Giữ mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện.