CHUYÊN MỤC

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2..

Công văn số 1080/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chi thị 16/CT-TTg.

Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 05/8/2021 cảu UBND tỉnh tại đây

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với với SARS-CoV-2.

Công văn số 246/CV-BCĐ ngày 04/8/202 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku.

Thông báo số 160/TB-VP ngày 04/8/2021 tại đây

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh)..

Thông báo số 162/TB-VP ngày 05/8/2021 tại đây

Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2..

Công văn số 1069/UBND-KGVX ngày 03/8/2021 tại đây

Về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 1072/UBND-KGVX ngày 03/8/2021 tại đây

Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo số 158/TB-VP ngày 03/8/2021 tại đây

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh).

Thông báo số 159/TB-VP tại đây

Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (đến 17h00 ngày 02/8/2021).

Danh sách tại đây

Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (đến 17h00 ngày 03/8/2021).

Danh sách tại đây

Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (đến 17h00 ngày 04/8/2021).

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 01/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng..

Công văn số 1063/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|