CHUYÊN MỤC

Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;.

Công văn số 144/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn 153/CV-BCĐ tại đây

Thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Công...

Về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào cơ sở hoạt động phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Sở TT&TT..

Công văn số 1105/STTTT-BCVT ngày 02/7/2021 tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 151/CV-BCĐ tại đây

Về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.

Công văn số 2825/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc chấn chỉnh công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công văn số 2826/VP-KGVX ngày 02/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Kế hoạch Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 29/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 11h00’ ngày 01/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

V/v triển khai Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1973/SYT-NVY ngày 29/6/2021 của Sở Y tế tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Danh sách đến ngày 28-6-2021 tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Danh sách cập nhật đến ngày 27-6-2021 tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông  tại đây

về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 130/CV-BCĐ ngày 26/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|