CHUYÊN MỤC

Thông báo số 121/TB-VP ngày 08/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo tại đây

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính ph.

Công văn số 915/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Công văn số 455/TTCS-TT ngày 09/7/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 11/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 10/7/2021 .

Danh sách tại đây

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021.

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi  ngân sách quý II năm 2021

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 09/7/2021 .

Danh sách tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 01/7/2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Công văn số 896/UBND-KGVX ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc phối hợp định hướng thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn số 264-CV/BTGTU ngày 06/7/2021 của Ba Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn 157/CV-BCĐ ngày 06/7/2021 tại đây

Công điện khẩn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

cÔNG VĂN SỐ 155/CV-BCĐ tại đây

V/v tiếp tục sử dụng mã QR để quản lý thông tin di chuyển trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1445/SGTVT-KHTCVT của Sở GTVT tại đây

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/6/2021.

Thông báo116/TB-VP tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 1073/STTTT-CNTT ngày 29/6/2021 tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|