CHUYÊN MỤC

Về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng trước khi vào thành phố Đà Nẵng.

Công văn số 1753/STTTT-TTBCXB ngày 25/6/2021  của Sở TT7TT thành phố Đà Nẵng tại đây

Công văn số 114/CV-BCĐ ngày 19/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 114/CV-BCĐ ngày 19/6/2021 tại đây

Công văn số 115/CV-BCĐ ngày 20/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 115/CV-BCĐ ngày 20/6/2021  tại đây

Công văn số 113/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai; .

Công văn số 113/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 tại đây

Công văn số 111/CV-BCĐ ngày 17/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 111/CV-BCĐ ngày 17/6/2021 tại đây

Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (ca bệnh 13486). .

Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND  tại đây

DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 (Cập nhật đến 11h00 ngày 22 tháng 6 năm 2021).

Danh sách ngày 22/6/2021 tại đây

V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 1005/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

"Về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới";.

Công văn số 812/UBNDKGVX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh tại đây

Về việc ban hành Kế hoạch thành lập và hoạt động của bệnh viện điều trị Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 364/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 110/CV-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 793/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh tại đây

Về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 108/CV-BCĐ ngày 15/6/2021 của BCĐ phòng, chống Covid-19 tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 103/CV-BCĐ ngày 11/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|