CHUYÊN MỤC

V/v đảm bảo đường truyền Internet phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri qua hệ thống hội nghị truyền hình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 675/STTTT-BCVT của Sở TT&TT tại đây

V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri qua qua hệ thống hội nghị truyền hình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 674/STTTT-BCVT của Sở TT&TT tại đây

Thông báo Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19, sử dụng để thực hiện khai báo y tế và giám sát y tế.

Thông báo số 643/TB-STTTT của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền quy định xử phạt vi phạm hành chínhvề đưa thông tin có nội dung vi phạm pháp luậtđối với tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnhCovid-19.

Công văn số  631/STTTT-TTra của Sở TT&TT tại đây

V/v sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 628/STTTT-CNTT của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn số 617 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 615 /STTTT-TTBCXB cảu Sở TT&TT tại đây

Thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./..

Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở TT&TT thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận và chuyển xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./..

Ngày 16/11/2020, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã  ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.
 

Chính thức đưa vào triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./..

Sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nhân sự  cần thiết, ngày 17/5/2021, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai đã chính thức đưa vào triển khai thí điểm. 

Về việc thực hiện một số cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SATS - CoV-2.

Công điện số 13/CĐ-UBND của UBND tỉnh tại đây

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./..

Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai, theo đó quy định công tác phối hợp quản lý, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức...

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp.

Công văn 627/UBND-KGVX tại đây

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 648/UBND-KGVX của UBND tỉnh tại đây

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 634/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 tại đây

 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|