CHUYÊN MỤC

V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" để theo dõi tiêm vắc xin Covid-19.

Công văn số 1080/STTTT-CNTT tại đây

V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 7 (lần 06).

Công văn số 1184/STTTT-TTBCXB tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (ngày 17/7/2021).

Thông báo Kết luận số 137/TB-VP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa..

Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021 tại đây

Về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Thông báo khẩn số 2212/TB-SYT  tại đây

Quy trình thực hiện tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh chống dịch Covid-19.

Quyết định số 1254/QĐ-CAT-PV01 ngày 16/7/2021 của Công an tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 949/UBND-KTTH ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc nắm số lượng và tình hình công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Công văn số 947/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 14/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 13/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc kiện toàn, tổ chức lại các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19..

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Tre Xanh trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Quyết định số 739/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|