CHUYÊN MỤC

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 21/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 11h’00 ngày 21/7/2021 .

Danh sách tại đây

Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến ngành trong công tác phòng chống Covid-19.

Thông báo số 143/TB-VP ngày 21/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh tại đây

Về tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương.

Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 11h’00 ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Công văn số 482/TTCS-TT ngày 19/7/2021 tại đây

V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 7 (lần 07).

Công văn số 1195/STTTT-TTBCXB tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 4 năm 2021.

Kế hoạch số 195/KH-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  tại đây

Về việc phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công văn số 986/SLĐTBXH-LĐVL ngày 18/7/2021của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại đây

Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đợt 4 năm 2021.

Công văn số 3051/VP-KGVX ngày 18/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo số 136/TB-VP  ngày 17/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|